نقد فیلم نوح noah 2014

بسم الله الرحمن الرحیم – نقد فا – این نقد فا بود که دیدنش برای من عذاب آور بود فیلمی که به هیچ یک از آن مسایلی که باید یک فیلم به آن پایبند باشد ، پایبند نبود. نوح نه یک فیلم تاریخی است ، نه مذهبی و نه حتی فانتری و تخیلی ، یعنی…
Read more