نقدی نوشتاری بر فیلم هندی “باغبان”

  فیلم باغبان با اینکه در بالیوود ساخته شده است ولی با فیلم های دیگر فرق دارد داستان فیلم از این قرار است که بچه ها پدری را ازخانه بیرون میکنند آن هم به طرز وحشتناکی و پدر با نوشتن کتابی دچار تحول مالی در زندگی خود میشود . داستان کتاب همان زندگی پدر است…
Read more