• صدا
  • دوربین
  • بازیگری
  • فیلمنامه
  • محتوا

بسم الله الرحمن الرحیم – نقد فا – هالیوود یک تغییر عمده ای در قهرمان هایش داده است و آن این است که در قهرمان های دهه ۸۰ و ۹۰ با یک دید فانتزی همراه بودیم ، خیلی همه چیز توی ذوق میزد یک سری قهرمان هایی که شکست ناپذیر بودن و از اول تا آخر فیلم هیچ خراشی بر نمیداشتند.

امروز هالیوود متوجه شده است که اگر بخواهد انسان های معمولی را جذب قهرمان هایش کند باید آنها را به انسان های عادی نزدیک کند. قهرمان هایی که زخمی هم می شوند ، کتک می خورند و گاها مثل این که یک انسان معمولی رو در روی ضد قهرمان ایستاده است.

مرد عنکبوتی شگفت انگیز ، هم از این قاعده مستثنی نیست و در این شماره کمی به سمت واقعی تر شدن و نزدیک تر شدن به انسان های عادی رفته است. تا حدی که مثل بتمن حتی از دستگاهی برای تار زدن استفاده میکند. این شاید جزو معدود نکات مثبت فیلم باشد.

فیلم خیلی عادی است ، یعنی نه فیلمبرداری خاصی داریم ، نه صحنه ی خاصی و نه حتی روابط خاصی باز هم همان دختر پلیس معروف شهر و دانشمند دیوانه و اینها که احساس کردم دارم مرد عنکبوتی یک را با جلوه های ویژه قوی تری می بینم. این جلوه های ویژه هم شده بلای جان این کارگردان ها که هر جا فیلمنامه نمی کشد یک پل بزرگ و یا ساختمان بزرگ را نابود میکنند و یا هزار تا ماشین را به هم میکوبند ، این مخاطبین امروز هم که دیگر دنیا را هم بترکانی باز اغناء نمیشوند. انصافا جلوه های ویژه خوبی داشت ولی !!

فقط یک صحنه ای است که خیلی باحال است همان صحنه ای که پیرمردی در حال گوش دادن به موسیقی است فارغ از این که پشت سرش یک قهرمان و ضد قهرمان تو سرو کله هم می زنند.

بازیگران خیلی تخت هستند یعنی نقش ها تخت است مثلا از یک پلیس در این فیلم چه چیز جز آن که دیدیم انتظار میرود. به جز خود مرد عنکبوتی که به نظرم از سه شماره قبلی بهتر است و تغییر بازیگر گویی فضا را بهتر کرده است.

و اما محتوا ، محتوای این فیلم خیلی عمیق نیست البته در حوزه نماد ها بسیاری نماد درش است از شیطان پرستی بگیر تا چیزهای دیگر. اما وجه مهم محتوایی ساینس است یا ساینتیسیزم.

و از ساینس آن بخش داروینیسم. ساده اش این است داروین آمد یک حرفی پراند ، این غربیها آمدند پشت تفکر داروینی ایستادند چون نزدیک بود به ذات تفکرشان بود و هست مثلا می توان از داروینیسم سیاسی ، ماکیاولیسم را توجیه کرد و… .

در این جا یکی از بخش های بسیار مهم داروینیسم که از حفره های علمی و روی هوای این فرضیه است و جهش را در فیلم داریم . جهش انسان ها وقتی به فرمولهای خاصی برسند و دغدغه اینها که انسان در جهش بعدی چه خواهد شد حال آن که سر کارند بدبخت ها.

این بخش هم برای اهل علم و تحقیق بود.

در آخر رابطه بین این دختر و پسر دیگر خیلی تکراری شده است کشتند ما را با این روابط مسخره درب داغون نوجوان پسند. نمی دانم سازندگان مرد عنکبوتی کی میخواهند بزرگ بشوند. البته امیدوارم آن قدر بزرگ نشوند مثل کریستوفر نولان که بتمن را به یک ماشین تبدیل کرده است که یک سری وسایل ازش آویزان است.