فیلم ماشین محصول ۲۰۱۳ آمریکا به کارگردانی کرداگ جیمز را به صورت تصویری نقد کوتاهی کرده ایم.

بارگیری فیلم نقد روی رایانه با حجم ۶۸ مگابایت

بارگیری صوت نقد روی رایانه با حجم ۶ مگابایت