بسم الله الرحمن الرحیم – نقد فا – از همان اول که شنیدم فیلمی در غرب (کشور آلمان) ساخته می شود که بخشی از آن درباره ابن سینا است با خودم گفتم قطعا باید منتظر یک فاجعه سینمایی تاریخی بود. برخی از همان ابتدا خوشبین بودند و معتقد بودند حال که خودمان کاری نمی کنیم شاید آلمانی ها گوشه ای از فرهنگ ایرانی اسلامی ما را به تصویر بکشد.

پیشنهاد میکنم حتما این سخنرانی را در مورد گذشته تاریخی ایران گوش دهید.

اگر بخواهم در این نقد به همه شبهات تاریخی و غیر تاریخی پاسخ دهم شاید به اندازه یک کتاب مطلب باید بنویسم ، بنابراین به مطرح کردن گوشه ای از مطالب اکتفا می کنم.

فیلم از جهت فنی یک فیلم با کیفیت و درجه یک محسوب می شود از نورپردازی و صحنه آرایی تا فیلمبرداری اثر قابل قبول و در برخی موارد عالی است. البته بازیگری چنگی به دل نمی زند مخصوصا انتخاب بازیگران با توجه به این که رویدادهای تاریخی روایت می شود بعضا افتضاح است. مثلا بازیگر نقش ربکا مدلی انتخاب شده که فقط دختران امروز جامعه غربی به آن شکل هستند.

۱ – اما تحریفهای تاریخی ، در ابتدای این فیلم این حس به شما دست می دهد که قرار است فاصله تمدنی و فرهنگی اروپا با ایران آن روز به شما نشان داده شود. زمانی که اسلام و ایران در اوج شکوفایی علمی بودند اروپا در جهل نادانی و خرافات به سر می برد. اولین پیام تحریف آمیز فیلم بعد از دیدنش این است که ایران فرقی با اروپا ندارد. شاید فقط کمی!!! علم اینجا از اروپا بالاتر است اما اینجا هم مردمان بی فرهنگ و جاهلی دارد و فقط یک طبقه یهودی ای در اینجا زندگی میکنند که بسیار متمدن و با شعور هستند.

۲ – نوع معماری ، لباس پوشیدن و همچنین جشن گرفتن و پایکوبی و شراب نوشی فیلم هم بیشتر شبیه فیلمهای هالیوودی ۲۰۱۴ است تا زندگی مردم ایران. در ایران به تصویر کشیده شده در این فیلم حتی دانشمندان هم اگر روزها به تحقیق و بررسی و علم آموزی مشغولند شبها در بار!!! مشغول عیش و نوش ، و خوشگذرانی هایی هستند که ابدا با تاریخ ما جور نیست.

۳ – نشان دادن تقابل به قول فیلم ملاها با علم و در اصل اسلام با علم هم یک تحریف مسخره ای است که در اصل کلیسای آن روز اینگونه بوده. جهان اسلام و به تبع آن ایران با هم در اوج شکوفایی علمی بوده اند. اصلا بزرگان و نخبگان ایرانی اول عالم و حکیم بوده اند و در مرحله دوم یک دانشمند. کلمه حکیم هم که در فیلم استفاده شده بدون توجه به این مسئله بوده.

 

۴ – ابن سینا بیشتر شبیه پروفسور بالتازار! است تا بو علی سینا. این حکیم بزرگ در این فیلم بیشتر به شاگردی برای پسرک مسیحی یعنی راب می ماند تا دانشمند و حکیم بزرگ ایرانی و مطالبی هم که در کلاسش می گوید بیشترش از دانلود pdf های فیلسوفان غربی است!!! و از خودش علمی ندارد. بقراط و ارسوط از زبان بو علی نمی افتد بخش بزرگی از علم را هم که راب به او می آموزد. اصلا بو علی فیلم با  یک در قیاس با شخصیت واقعی ابن سینا مثل یک شاسکول تپه ، درب داغون ، له است به یک دانشمند.

۵ – سلجوقیان در این فیلم به مثابه طالبان و تکفیری ها در سوریه عمل میکنند (تکفیری ها و طالبان تخم و ترکه غربی ها هستند).

۶ – توجه بیش از حد به یهودیان و مظلوم نمایی آنان در تاریخ که فکر میکنم این امر در حمایت از فیلم خیلی موثر بوده.

سرتان را درد نمی آورم این گونه فیلمها نتیجه ماندن سینما گر ایرانی در آپارتمان و تنبلی و راحت طلبی است. وگرنه امروز امکان ساختن فیلمهای بسیاری در مورد دانشمندان و بزرگان فراهم است.

مهاجر ۲۱۳