در این نقد صوتی سعی شده مسایلی عنوان شود که در مورد برخی سریال های دیگر هم صدق می کند.

دانلود صوت