۶۸
یک نقد کامل ، جامع و علمی پیرامون سریال لاست که البته در چند مورد دیگر هم بحث میشود. حتما توصیه میکنم دانلود کنید و آن را گوش کنید.