سکانس چهل و چهار ثانیه ای از ایران در فیلم ترنسفورمرز سه و نقد صوتی نه دقیقه ای آن
 
اشتباهی در نقد هست ۱۲۰ هزار کلاهک هسته ای نیست ۲۷ هزارتاست