۳۲۸۳

 

هالیوود خیلی خوب بلد است ، موجودات دوست داشتنی را هیولا نشان دهد و هیولاها را موجودات دوست داشتنی ، حال وقتی شخصی مثل مارگارت تاچر را روبروی خود داشته باشیم که دیگر انسان شاخ در می آورد از این تقدیس و تطهیر

مشروح در ادامه

 

 
آن چه مارگارت تاچر را منحصر بفرد کرده بود زن بودن او بود ، البته که زنی که کار شاقی نکرد جر اینکه به رهبری حزب محافظه کار و پست نخست وزیری رسید ارزش زن خیلی بیش از اینهاست که ببالد به اینکه رهبر حزب و گروهی و یا نخست وزیر کشوری شود

خصومت مارگارت با ملت ایران هم باعث می شود که فرقی بین او و دشمنان دیگر ملت ایران نماند او موافق حمله به ایران در مقابل تسخیر لانه جاسوسی بود و او کسی بود که ایران را کشوری تروریست معرفی کرد این تاچر را در نظر بگیرید و ادامه مطلب را بخوانید

فیلم بانوی آهنین با بازی خیلی خوب مریل استریپ ، فقط و فقط برای تقدیس و تطهیر مارگارت تاچر ساخته شده ، استفاده از این بازیگر معتبر وسوپر حرفه ای و داستانی که به جای نشان دادن مواضع و اعمال و رفتار تاچر بیشتر به خود شخص او میپردازد ، و سعی میکند با همزاد پنداری با شخصیت او اقدامات او را صحیح و او را یک زن محجوب و اصیل و مهربان نشان دهد

کار به جایی میرسد که حتی دعوای انگلیس با آرژانتین بر سر  مجمع جزایر مالویناس را هم میبینیم و باز مارگارت تاچر است که هر چه کند صحیح است و این پیام که چه حیف که مثل او نداریم تا در مقابل همه ی حقی که ممکن است در این جهان باشد همیشه حق را به دولت انگلیس بدهد

 

کاش در مقابل هالیوود که دروغها به راست تبدیل میکند و راست ها را به دروغ یک کسی در این سینمای ما پیدا میشد حقیقت مردان و زنان بزرگ این سرزمین را نشان میداد.

 

مرتضی حیدری